Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Πειραιά

Δήμος ΠειραιάΔημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Δευτέρα 26-10-2020 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2020 (7η).

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (7η). 

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

3 .      Έγκριση κανονισμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πειραιά έτους 2021.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση κανονισμού των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και λειτουργίας καθώς και θέσεων υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο, Κυριακάτικη Αγορά, θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις κ.λ.π.) για το έτος 2021.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Εφαρμογή μείωσης μισθωμάτων για το μήνα Οκτώβριο πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω COVID-19 σε ενδιαφερόμενους μισθωτές των Δημοτικών καταστημάτων.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Χωροθέτηση σε προτεινόμενες θέσεις συγκεκριμένου τύπου πέργκολας στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

 

 1. Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων –Τ.Π.Σ.” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

 

 1. Ορισμός ή μη νέας προθεσμίας μετά από τη λήξη της αρχικής, για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων, που θα αφορούν την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη της χρήσεως κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων για το έτος 2020, που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους την περίοδο από 13-03-2020 έως 25-05-2020, λόγω της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 1. 9. Αντικατάσταση δύο αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΔΕΠ λόγω παραίτησης τους.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. 10. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για σύσταση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά Ε’ Λιμενικού Τμήματος (ΖΕΑΣ), ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και για τη σκοπιμότητα ή μη της επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους ωρών της ναυαγοσωστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 01 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 A /2020).

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής βάσει των διατάξεων του άρθρου 221, παράγραφος 11 εδ. δ του ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α, με σκοπό τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης  παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδρομεία  Α.Ε. βάσει της από 29-11-2007 Σύμβασης.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Πειραιά και Δυτικής Σάμου.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Έγκριση της αύξησης των ωρών εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης του Δήμου μας, ειδικότητας YE ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. 1 Επιβολή προστίμου για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί στην οδό Πειραιώς, σε διαφημιστικό μεταλλικό πλαίσιο του Δήμου Πειραιά υπό μορφή αφισών και σε κτίριο στον αριθμό 66 της οδού υπό μορφή επιγραφών.

Εισηγητής : Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Κατάργηση θέσης του σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ. 38 (έναντι ΗΣΑΠ).

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου από το τρίγωνο επί των οδών Ζαννή-Σαχτούρη-Κοτζιαδών σε νέα θέση επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 38.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας (2) γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Τουμαζάτου Γερασιμούλα.

 

 1. Καθιέρωση χώρου στάσης ειδικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχείου «ΦΑΡΟΣ» και μόνο για  επιβίβαση και αποβίβαση τους καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους επί της οδού Νοταρά έμπροσθεν του αριθμού 140 στον Πειραιά.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση χώρου στάσης ειδικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχείου «ΓΛΑΡΟΣ» και μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση τους καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη έμπροσθεν του αριθμού 4 στον Πειραιά.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΖΤ 5579 αυτοκίνητο επί της οδού Χριστοφή έμπροσθεν του αριθμού 16.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΥ 1405 αυτοκίνητο επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ έμπροσθεν του αριθμού 11.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΥΤ 7076 αυτοκίνητο επί της οδού Καπετάν Ματαπά έμπροσθεν του αριθμού 211.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Ανανέωση συνδρομής στο τριμηνιαίο περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για το έτος 2020.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 140/2020, 177/2020, 194/2020 αποφάσεων του Δ.Σ. για συμψηφισμό παλαιών οφειλών και επιπλέον βεβαιωμένων ποσών των μισθωμάτων των Δημοτικών καταστημάτων των μηνών από Μαρτίου έως Αυγούστου 2020.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Παραχώρηση δύο κοινόχρηστων χώρων της πόλης μας, για την τοποθέτηση δύο επιγραφών, στo πλαίσιο της τουριστικής προβολής του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα για την προβολή της πόλης και την προσέλκυση  επισκεπτών τουριστικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Παραχώρηση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στο πλαίσιο της φωταγώγησής του για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

                      

 1. Διαγραφή παγίων ειδών (γεωργικών μηχανημάτων HUQSVARNA).

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *