Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόλεμος κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας:

Τὰ «ραντὰρ» τῆς Δημοσιογραφικῆς ἀλητείας βρῆκαν νέο στόχο! Γιὰ ὅσο ἀκόμα τὰ τρωκτικὰ τῆς δημοσιογραφίας θὰ συνεχίζουν τὶς στοχευμένες ἐπιθέσεις στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, μὲ βίντεο εἰδήσεων ποὺ δίνουν ρεσιτὰλ κοπτοραπτικῆς τέχνης καὶ ἄρθρα – τερατουργήματα, θὰ βρισκόμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε ὅλες αὐτὲς τὶς φωνὲς ποὺ ἀντιστέκονται στὸν φασισμὸ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπεισόδιο δημοσιογραφικῆς προπαγάνδας νούμερο… ἄγνωστο! Ἔχουμε χάσει τὸ μέτρημα πλέον! Στὸ στόχαστρο αὐτὴ τὴ φορά, ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοὺ Θεόκλητος.

Γιὰ ποιὸν λόγο;  Ἐπειδὴ βρέθηκε θετικὸς… στὸν κορωνοϊό! Καὶ διότι – ὅπως λένε τὰ σαΐνια τῆς δημοσιογραφίας – σὲ κάποιο του κήρυγμα εἶπε πὼς καταλύει τὴν Θεία Κοινωνία καὶ δὲν ἔχει κολλήσει τὸν ἰό, καὶ νὰ ποὺ τὸν κόλλησε!

Ἀφῆστε ποὺ συμμετεῖχε καὶ στὴ δοξολογία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη! Προσέξτε τώρα στήσιμο προπαγάνδας ποὺ θὰ ζήλευε ἀκόμα καὶ ὁ Γκέμπελς:

Κατασκευάζουν τήν δομὴ τῆς εἴδησης μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ συνδέονται ὅλα αὐτὰ στὸ μυαλὸ τοῦ τηλεθεατή / ἀναγνώστη, σὰν ἕνα ἑνιαῖο γεγονὸς σὲ τρεῖς φάσεις!

Ὁπότε παρουσιάζεται κάπως ἔτσι:

1) Ὁ Μητροπολίτης δήλωσε δημόσια στὸ ποίμνιο πὼς ὁ ἰὸς δὲν κολλάει μὲ τὴν Θεία Κοινωνία.

2) Ὁ Μητροπολίτης βρέθηκε θετικὸς στὸν κορωνοϊὸ (ἄρα διαψεύστηκε).

3) Ὁ Μητροπολίτης ἔβαλε σὲ κίνδυνο καὶ ἄλλους, ἀφοῦ συμμετεῖχε στὴ Δοξολογία.

Ἔτσι ἀκριβώς μεταφερθηκε ἡ εἴδηση, ἀπὸ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν συστημικῶν μέσων! Μὲ τι έχουμε νὰ κάνουμε ἐδῶ λοιπόν; Ἀσφαλώς με μία ὕπουλη καὶ σκόπιμη υπεραπλούστευση τῶν πληροφοριῶν, ποὺ στήθηκαν ἔτσι, ὥστε νὰ μοιάζουν μὲ μία ἑνιαία «ἀπάντηση» πρός τούς… ἀνυπότακτους χριστιανούς…

Μία ἀκόμη δημοσιογραφική ἀθλιότητα, ἀπὸ κέντρα ποὺ «μαγειρεύουν» τὰ γεγονότα ὅπως τοὺς ἐξυπηρετεῖ, χωρὶς νὰ ἐξετάζεται κανένα ἄλλο σενάριο παρὰ μόνο ἕνα.

Αὐτὸ ποὺ βολεύει τὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας. Γιὰ ποιὸ ἀκριβώς πράγμα μέμφονται τὸν Μητροπολίτη τὰ ΜΜΕ;

Ἐπειδὴ κόλλησε κορωνοϊό;  Ὑπονοοῦν πῶς τὸν κόλλησε μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας; Καὶ ἀπὸ ποῦ βγάζουν οἱ φωστῆρες τῶν media τὸ συμπέρασμα πώς τὸν κόλλησε ἀπὸ τὴν κατάλυση τῆς Θείας Κοινωνίας;

Ἔχουν κανένα στοιχεῖο γι’ αὐτό; Παρακολούθησαν τὴν διαδρομὴ τοῦ ἰοῦ καὶ τὸ ἐπιβεβαίωσαν; Γιὰ ποιοὺς λόγους καταργοῦν σκόπιμα τὴν λογικὴ καὶ τὴν ἀφήνουν ἔξω ἀπὸ τὰ προαποφασισμένα συμπεράσματά τους;

Γιατί δὲν συνεξετάζουν τὸ ὅτι ἕνας Μητροπολίτης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κάθε ἡμέρας του, ἔχει νὰ διεκπεραιώσει ἕνα σωρὸ ὑποχρεώσεις, συναντήσεις, μετακινήσεις καὶ ὁμιλίες σὲ διάφορες περιοχές;

Γιατί δὲν συνεκτιμοῦν πὼς ὁ Μητροπολίτης συναναστρέφεται καθημερινὰ δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους, ἔχει διαρκή ἐπαφὴ μὲ τὸ ποίμνιο καὶ βρίσκεται σὲ συνεχή κίνηση μέσα στὴν κοινωνία;

Δὲν θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ κολλήσει τὸν ἰό, ἐνῶ βρισκόταν σὲ αὐτὲς τὶς δραστηριότητες; Μόνο ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ, νὰ τὸν κόλλησε; Τί ἄλλο περιλαμβάνει ἡ μομφή τους; Τὸ ὅτι ἕνας Μητροπολίτης κόλλησε κορωνοϊό; Καὶ γιὰ ποιὸν λόγο νὰ μὴν κολλήσει δηλαδή; Δὲν εἶναι ἄνθρωπος ὅπως ὅλοι μας; Σᾶς εἶπε κανεὶς πῶς οἱ Μητροπολίτες ἑξαιροῦνται ἀπὸ τὴν ἁλυσίδα μετάδοσης τοῦ ἰοῦ;

Καὶ ἡ ἑπόμενη δημοσιογραφικὴ ἀθλιότητα; Παίζουν καὶ ξαναπαίζουν τό βίντεο τοῦ Μητροπολίτη ποὺ φαίνεται νὰ λέει πὼς παρόλη τὴν κατάλυση Θείας Κοινωνίας, δὲν ἔχει κολλήσει τὸν ἰὸ καί… ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ «ξεχνοῦν» νὰ ἀναφέρουν, πὼς αὐτὰ εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸν Θεόκλητο πρὶν 6 ὁλόκληρους μῆνες! Τὸν Ἀπρίλιο!

Ἀποσιωποῦν σκοπίμως τὴν χρονολογία τοῦ βίντεο, γιὰ νὰ φανεῖ σὰν νά… χλεύασε τὸν ἰὸ «ἐχθὲς» καὶ νὰ κόλλησε σήμερα! Νομίζουν πώς οἱ εἰδήσεις τους ἀπευθύνονται σέ πρόβατα καὶ ὄχι σὲ σκεπτόμενους ἀνθρώπους!

Έξι ὁλόκληρους μήνες πού κατέλυε τὴν Θεία Κοινωνία, δὲν κόλλησε ἕναν ἰὸ μὲ τόσο ὑψηλὴ μεταδοτικότητα ὅπως ὁ covid – 19 καὶ τὸν κόλλησε τώρα, ἀπὸ ἐκεῖ;

Μιλᾶμε γιά ἀνοησίες ὁλκῆς!

Ὅσον ἀφορά τή συμμετοχή του στὴ Δοξολογία, γιὰ ποιὸν λόγο διαμαρτύρονται οἱ γκεμπελίσκοι; Πόσες καὶ πόσες περιπτώσεις εἴδαμε, μὲ πολιτικούς, ἀξιωματούχους ἢ καλλιτέχνες, ποὺ παρευρέθηκαν σὲ δημόσιες ἐκδηλώσεις, ἐνῶ ἀγνοοῦσαν ὅτι ἦταν φορεῖς κορωνοϊού! Εἶναι κάτι ποὺ συμβαίνει συνεχῶς!

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τὸ μιντιακὸ σινάφι ἔσπευσε νὰ δώσει ὁλοθερμὲς εὐχὲς γιὰ περαστικὰ καὶ ταχεία ἀνάρρωση.

Στὴν περίπτωση όμως τοῦ Μητροπολίτη Θεόκλητου, ἡ ἀσθένεια τοῦ Ἱεράρχη ἀντιμετωπίστηκε μέ διεστραμμένη χαιρεκακία, δηλητηριώδη σχόλια καὶ εἰρωνεία. Αὐτὴ ἡ αἰσχρὴ ἀνθρωποφαγία ποὺ ξετυλίχθηκε στὰ media, ἀνάγκασε τὸν Σεβασμιώτατο νὰ γράψει τὸ αὐτονόητο: «Σεβαστεῖτε τὴν προσωπική μου δοκιμασία»!

Δυστυχῶς ὅμως, εἶναι σίγουρο πὼς τὸ ἴδιο θὰ ἐπαναληφθεῖ μὲ κάθε τέτοια εὐκαιρία ποὺ θὰ δίνεται, σὲ αὐτὰ τα εργοστάσια ὄμβριων ὑδάτων, ποὺ θέλουν νὰ ἀποκαλοῦνται «μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης».

Ελευθέριος  Ανδρώνης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *