H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣτις 16 Νοεμβρίου εορτάζεται η μνήμη του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Ματθαίου, ο οποίος έγραψεν το πρώτον σύγγραμμά της Καινής Διαθήκης, το οποίον  ονόμασε Ευαγγέλιον δηλ. (καλή αγγελία). Σε αυτό εξιστορείται η αρμονική και πρωτότυπος, επίγειος ζωή του Κυρίου, η ουράνιος διδασκαλία Του, τα θαύματά Του και γίνεται το ιερόν αυτό βιβλίο, πνευματική εστία για όλον τον κόσμον, διότι ζωογονεί και θερμαίνει τον ηθικώς νεκρόν άνθρωπον.

Το Ευαγγέλιον του Αποστόλου Ματθαίου μας δίνει αφορμή να μιλήσομε, εν συντομία και για άλλα θεολογικά θέματα.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού, ήταν τελώνης δηλ. φοροεισπράκτορας. Κάποια μέρα που περνούσε ο Ιησούς από την Καπερναούμ, γνωρίζοντας την ψυχήν του, ζήτησε να τον ακολουθήσει, αμέσως άφησε την εργασίαν του και τον ηκολούθησεν. Ήταν εγγράμματος, ο σπουδαιότερος θεολόγος της εποχής του, ο οποίος επηρέασεν βαθύτατα την ζωήν της μετέπειτα εκκλησίας. Μετά την κλήσιν του από τον Χριστόν, μένει αφανής και αυτό μαρτυρεί την ταπεινοφροσύνην του.

Το Ευαγγέλιόν του ερμήνευσεν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τρόπον απλόν, παραστατικόν, εκφραστικόν, με σκοπόν να κατανοήσουν οι πιστοί το Μυστήριον της Θείας Αποκαλύψεως και να αντλήσουν ωφέλιμα συμπεράσματα. Οι μεταφράσεις εγράφησαν υπό μορφήν ομιλιών και ανέρχονται εις τον αριθμών των 90, εξεφωνήθησαν πιθανότατα εις την Αντιόχειαν, περίπου το 390 μ.Χ. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι  ο πλέον γλαφυρός εκ των ρητόρων της Εκκλησίας και ανεξάντλητος διαμορφωτής του θρησκευτικού ήθους.

Στην Α΄ ομιλίαν Του, ο Ιωάννης εκφράζει μίαν απορίαν και λέγει: «Έπρεπε να μην χρειαζόμεθα καθόλου βιβλία, αλλά να παρουσιάζομε καθαράν καρδίαν, ώστε επάνω εκεί να αποτυπώνεται η Χάρις του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς με το μελάνι στα βιβλία». Και μας θυμίζει ότι, εις την Παλαιάν Διαθήκην, δεν συνομιλούσε ο Θεός με τον Νώε και τον Αβραάμ, δια μέσου βιβλίων, αλλά αυτοπροσώπως, επειδή γνώριζεν ότι η καρδιά τους ήτο καθαρά. Όταν όμως ο Εβραϊκός λαός εβυθίσθη εις την αμαρτίαν, εχρειάζετο γράμματα και πλάκες, για να τα διαβάζει και να τα κατανοεί.

Ο Κύριος εις την επίγειον ζωήν Του, όπως αναφέρει η Καινή Διαθήκη, δεν παρέδωσεν τίποτε γραπτόν εις τους μαθητάς του, αλλά τους υπεσχέθη, ότι θα τους χορηγήσει το Πνεύμα το Άγιον, λέγοντας: «θα συνάψω διαθήκην μαζί σας, δίδων νόμους εις την διάνοιαν αυτών, θα τους γράψω στην καρδίαν σας και όλα θα διδάσκονται απ΄ ευθείας από τον Θεόν». Πραγματικά οι μαθητές συνηγμένοι εις το υπερώον, την ημέραν της Πεντηκοστής, έλαβον το Άγιον Πνεύμα, υπό μορφήν πυρίνων γλωσσών, ενεπλήσθησαν Πνεύματος Αγίου, διεσκορπίσθηκαν εις διαφόρους χώρας, εδίδασκαν άνευ βιβλίων, γιατί είχαν καταστεί  έμψυχα βιβλία με την χάριν του Θεού. Μεταξύ αυτών των μαθητών, ήταν και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος περιήλθεν διαφόρους πόλεις κηρύττοντας τον λόγον του Θεού.

Η πορεία του Αποστόλου ήταν μεγάλη, κήρυττε δώδεκα χρόνια σε πολλά μέρη της Παλαιστίνης, για την διάδοσιν του Χριστιανισμού. Επειδή πολλοί Ιουδαίοι επίστεψαν στο κήρυγμά του, τον παρακάλεσαν να αφήσει γραμμένα, όσα προφητικώς εκήρυξεν, Έτσι έγραψεν το Ευαγγέλιόν του, αρχικά εις την Αραμαϊκήν γλώσσαν, που μιλούσαν οι Ιουδαίοι και κατόπιν το μετέφρασεν εις την Ελληνικήν. Ονομάζει το Ευαγγέλιόν του «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού υιού Δαυϊδ, υιού Αβραάμ», για να ευχαριστήσει και τους Ιουδαίους λέγοντας ότι ο Χριστός είναι απόγονος αυτών. Την αφήγησίν του την αρχίζει με την γενεαλογία του Ιησού, με σκοπόν να αποδείξει ότι ο Μεσσίας είναι Αυτός, τον οποίον είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, στο πρόσωπόν Του εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες. Συγχρόνως αποδεικνύεται η σχέσις Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Εξιστορείται επίσης η «επί του Όρους ομιλία», όπου προβάλλεται η ανυπέρβλητος αξία της βασιλείας των ουρανών.

Ο Ματθαίος είναι ο μόνος Ευαγγελιστής, που κάνει λόγον για τα έσχατα. Γράφει ότι, «όπως έγινεν ο κατακλυσμός του Νώε και ετιμωρήθησαν οι αμετανόητοι άνθρωποι, έτσι ξαφνικά θα γίνει  και η παρουσία του Υιού ανθρώπου  στους εσχάτους χρόνους, χωρίς να την περιμένουν οι άνθρωποι της ματαιότητος». (Ματθ.κδ΄38,39), (ερμηνεία Τρεμπέλα). Και το Ευαγγέλιον τελειώνει με τα λόγια  του Κυρίου: «εάν τηρήσετε όσα σας έδωσα, ως εντολάς, θα είμαι μαζί σας μέχρι της συντελείας του αιώνος». Αυτά τα στοιχεία, κάνουν το Ευαγγέλιόν του, να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, τα Ιερά Ευαγγέλια, τα οποία εις τας σελίδας των κρύπτουν ανεκτιμήτου αξίας μαργαρίτην, δεν εκοπιάσαμε να τα αποκτήσομεν, αλλά ο Κύριος μας τα προσέφερεν δωρεάν από αγάπη, να τα μελετήσομε, «ίνα μέτοχοι γενόμενοι της Βασιλείας των ουρανών».

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *