H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

Όχι στα χαράτσια του ΟΛΠ Στην Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος

ΚΑΣΙΜΑΤΗΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Να διασφαλισθεί η νομίμως προβλεπόμενη ανεμπόδιστη πρόσβαση των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στις απαραίτητες λιμενικές υποδομές και τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, ώστε να εκτελούν τις εργασίες τους – Να καταργηθεί άμεσα η αμοιβή χρήσης λιμένα (κουπόνια) του ΟΛΠ Α.Ε. που εισπράττει καταχρηστικά από τους ναυπηγοεπισκευαστές»

Σύμφωνα με καταγγελίες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος και της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, ο ΟΛΠ Α.Ε επιβάλλει καταχρηστικά και σε πλήρη αντίθεση με τη νομοθεσία και τους ειδικούς κανονισμούς αμοιβή χρήσης λιμένα στα επαγγελματικά οχήματα των ναυπηγοεπισκευαστών κατά την είσοδό τους εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Η χρέωση αυτή ανέρχεται σε € 5,00 – 10,00€ ή 19,00€ πλέον ΦΠΑ ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του οχήματος. Επισημαίνεται ότι η χρέωση εισόδου των οχημάτων επιβάλλεται για κάθε μία είσοδο του ιδίου οχήματος σε χώρο επισκευής, ακόμα και εάν το όχημα εισέρχεται χωρίς φορτίο.

Επιπλέον, ακόμα και στους μικρούς γερανούς, οι οποίοι είναι σταθερά εγκατεστημένοι επί των ιδιωτικών οχημάτων μεταφοράς υλικών και εργαλείων (τα ονομαζόμενα «παπαγαλάκια») που χρησιμεύουν μόνο για τη φόρτωση / εκφόρτωση του φορτίου των εν λόγω οχημάτων και ουδεμία σχέση έχουν με την εκτέλεση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, επιβάλλεται χρέωση 19,50 ευρώ, παρά το γεγονός ότι βάσει των κανονισμών αυτή προβλέπεται μόνο για ιδιωτικούς χερσαίους αυτοκινούμενους γερανούς ή άλλα παρόμοια ανυψωτικά μηχανήματα για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στα πλοία. Μάλιστα, η μη καταβολή των άνω χρεώσεων συνεπάγεται τη χρέωση του υπόχρεου από τον ΟΛΠ Α.Ε με το δεκαπλάσιο του αντίστοιχου δικαιώματος.

Η επιβολή αμοιβής χρήσης λιμέναγια τη μεταφορά προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων στους επισκευαστικούς χώρους δεν προβλέπεται στον Κανονισμό του ΟΛΠ Α.Ε., ούτε εμπίπτει στην περίπτωση 7 των Ειδικών Τιμολογίων του ΟΛΠ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση 7 εμπίπτουν «Φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, καθώς και παραδόσεις εμπορευμάτων και λοιπών ειδών σε πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών». Από τον ισχύοντα Κανονισμό της ΟΛΠ Α.Ε

Επειδή σε κανέναν κανονισμό λειτουργίας της ΟΛΠ Α.Ε δεν προβλέπεται η επιβολή αμοιβής χρήσης λιμέναγια την είσοδο των επαγγελματικών οχημάτων των ναυπηγοεπισκευαστών εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, επομένως ούτε η πρόβλεψη χρέωσης του δεκαπλάσιου ποσού σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του.

Επειδή η εξέταση της σχετικής καταγγελίας στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων απαιτεί τις νόμιμες διαδικασίες και χρόνο, ενώ η ΟΛΠ Α.Ε. «εκβιάζει» συνεχώς και απειλεί τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις με την «ποινή» του δεκαπλασίου, εφ’ όσον δεν καταβάλλουν την αμοιβή χρήσης λιμένα.

Επειδή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο «Δυνάμει του άρθρου 2 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102/29.4.2013), όπως ισχύει, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδιος να επιβλέπει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά και του ΟΛΠ.»

Ερωτάται ο κος. Υπουργός:

1) Θα ασκήσει προσηκόντως τη, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης, αρμοδιότητά του να επιβλέπει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά και του ΟΛΠ, ώστε, μεταξύ άλλων, να τηρείται διαρκώς ο όρος της σύμβασης περί ανεμπόδιστης πρόσβασης των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στις απαραίτητες λιμενικές υποδομές και την ακτογραμμή του παραλιακού μετώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, ώστε να εκτελούν τις εργασίες τους;

2) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να παύσει άμεσα η μη προβλεπόμενη στους Κανονισμούς λειτουργίας του ΟΛΠ Α.Ε., και έτσι καταχρηστικά επιβαλλόμενη, αμοιβή χρήσης λιμένα (κουπόνια) στους ναυπηγοεπισκευαστές για την είσοδο των επαγγελματικών αυτοκινήτων στους ναυπηγοεπισκευαστικούς χώρους;

3) Πώς σκοπεύει να παρέμβει για την επιστροφή στις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις των κατά τα ανωτέρω αχρεωστήτως καταβληθέντων κουπονιών, με απλές και ταχείες διαδικασίες;

4) Με ποιο τρόπο θα αποκρούσει τέτοιου είδους ή άλλες καταχρηστικές χρεώσεις στο μέλλον, που εν είδη τιμολογιακής πολιτικής του ΟΛΠ Α.Ε. επιβαρύνουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του και τις θέσεις εργασίας στην περιοχή;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Κασιμάτη Νίνα

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *