H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Πειραιά

Δήμος ΠειραιάΔημοτικό συμβούλιοι της Τετάρτης 8-9-2021 και ώρα 17:30, διά τηλεδιάσκεψης

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2021 (5η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (5η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το B’ τρίμηνο έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 30-6-2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Τροποποίηση των με αρ. 548/2019, 549/2019 & 550/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πειραιά, ως προς τη θητεία των μελών τους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος της Ιωννιδείου Σχολής επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 & Δραγάτση.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση του Έργου: Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Πειραιά για την εκπόνηση τεχνικών μελετών.
  Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσίας: Διεύρυνση της λειτουργίας του Γαλάζιου Εργαστηρίου (Blue Lab), με τη δημιουργία πρόσθετων εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021. Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επιβλήθηκε με το από 4-11-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 704Δ/2019, συνολικού ποσού 76.827,99 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 114,63 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 34 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επιβλήθηκε με το από 29-10-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 678Δ/12-11-2019:

Α) συνολικού ποσού 97.226,32 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 128,30 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 32 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.

Β) συνολικού ποσού 102.104,44 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 104,20 τ.μ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομ. Σκυλίτση 44 και Πραξιτέλους στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27 που περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου-Παυσιλίπου-Επιδαύρου-Ακτή Κουμουνδούρου, για την άρση και επανεπιβολή της από 24-9-1958-ΦΕΚ 153Α /7-10-1958 Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης και έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 87,88,89,90,91,92,93) του Ν. 4759/2020.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση ονομασίας ανώνυμης οδού στο πλάι της εκκλησίας του Αγ. Ελευθερίου και Ελικώνος στα Καμίνια Ο.Τ. 38/Τ.25 σε οδό Πλατεία Αγίου Ελευθερίου.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

 1. Κατανοµή ποσού 335.146,52 € ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Δήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τoυς και την παρακράτηση του ποσού των 20.000 € από την Ταμειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης  για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 1. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για το σχολικό έτος 2021-22 και   κάλυψη ή μη του κόστους λειτουργίας τους.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Έγκριση παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 10ου Γυμνασίου Πειραιά στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.ΔΕ.Π.), από 1-9-2021 έως και 30-6-2022, προκειμένου να λειτουργήσουν τα τμήματα του Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης.
  Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου, ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργου:

«ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ – ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» – με Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510072 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για τα έργα της  ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ 51 σχολικών φυλάκων, για τη χρονική περίοδο από 7/2001 έως 6/2006.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση για παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021 του Δήμου Πειραιά», από 17-9-2021 έως 26-9-2021.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη.

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 47 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, για την προβολή των Πολιτιστικών Ημερών και Διαδρομών Θάλασσας Δήμου Πειραιά 2021  που θα πραγματοποιηθούν από 17/9/2021 έως 26/9/2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 20. Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου από την Πάροδο Καραολή και Δημητρίου έναντι γηπέδου Γ. Καραϊσκάκης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ.21

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 21. Κατάργηση της θέσης και αποξήλωσης κουβουκλίου κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου επί της πλατείας Κανάρη αρ. 3

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 22. Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Άστιγγος 1 (Ακτή Τζελέπη).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Υλοτομία ενός δένδρου (ουασιγκτώνιας) στην πλατεία Νεράιδας στην Π. Κοκκινιά.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Υλοτομία ενός δένδρου στην Γ’ Δημοτική Κοινότητα επί της οδού Φειδίου 18-Καστέλλα.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *