H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ..Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου Ξύλο Ζωής.ΟΠΟΤΕ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΑΡΙΘΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΛΟΥΤΙΣΑΜΕ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΛΑΖΑΡΑΚΟΣΙωάννης Σπ. Λαζαράκος

E-mail: jlazarakosdim@yahoo.grαναποδα βηματα

14 Σεπτεμβρίου – Ἀπολυτίκιον τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ: Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου· νίκας τοῖς Βασιλεῦσι, κατά βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ σταυροῦ σου πολίτευμα.

Ως τελική κατάληξη της ιστορικής ανάπτυξης της θρησκείας ο Χριστιανισμός, δια της θείας Αποκαλύψεως, δημιούργησε νέα ζωή στην ανθρωπότητα και ο ύψιστος σκοπός της ζωής του ανθρώπου καθορίστηκε. Δηλαδή ο Χριστιανισμός είναι η ύψιστη έκφραση της θρησκείας. Από την εποχή του Χριστού, που πραγματοποιήθηκε αυτή η ύψιστη Αποκάλυψη, αρχίζει η ιστορική πορεία, όπου ως θρησκεία της ανθρωπότητας υπερπηδά κάθε προχριστιανικό, εθνικό όριο και αναπλάθει τη ζωή όλων των εθνών και όλων των φυλών μέχρι τη συντέλεια του σύμπαντος κόσμου. Το μέγα αυτό στάδιο εμφανίζεται ιστορικώς ως η ζωή της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία του Χριστού και μιλάμε για την Ορθόδοξη είναι η σωτηρία μας. Εδώ ως πολύεδρος απαστράπτων αδάμαντας κυριαρχεί η Αειπάρθενος Θεοτόκος Παντάνασσα. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο ο Σταυρός είναι: «Η προϋπόθεση των μυρίων αγαθών».

Στον τόμο 18 της ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ εκδόσεων «Γρηγόριος ο Παλαμάς» και Λόγοι Θεοδώρου Στουδίτου διαβάζουμε: «Αυτό το ζωοποιό ξύλο, όταν το βλέπουμε θεραπεύει την όρασή μας, που γοητευμένοι προσέβλεψε σ’ αυτό το ελκυστικό δένδρο στον παράδεισο. Αυτό το ζωοποιό ξύλο –ΣΤΑΥΡΟ – αγγίζοντάς το με τα χείλη και τα μάτια μας, απαλλασσόμαστε από τη γευστική επαφή μας με το θανατηφόρο δένδρο. Πόσο μεγάλη αλήθεια δωρεά έχουμε μπροστά μας!… Επειδή παλιά με το δένδρο –της γνώσης – θανατωθήκαμε, με το ξύλο – το Σταυρό – βρήκαμε την αθανασία. Επειδή από το δένδρο προηγουμένως ξεγελαστήκαμε, με το ξύλο εξουδετερώσαμε το φίδι που μας εξαπάτησε. Παράξενα τα ανταλλάγματα! Αντί του θανάτου ζωή, αντί της φθοράς αφθαρσία, αντί της ντροπής δόξα!… Γιατί με τον Σταυρό ανθίζοντας η υπερκόσμια σοφία, απέδειξε μωρά τα καυχησιολογήματα της σοφίας του κόσμου. Αυτού του ξύλου ακόμα και τα σύμβολα δια μέσου των αιώνων είναι δείγματα μεγάλων θαυμάτων… Αυτού του συμβόλου τα θαύματα είναι πάρα πολλά όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή. Νίκες κατά βαρβάρων, εκδιώξεις δαιμόνων, απαλλαγές από αρρώστιες, και πολλές άλλες περιπτώσεις των οποίων δεν μπορώ να θυμηθώ τον αριθμό…».

Όποτε υπήρξε και όπου υπάρχει εκφυλισμός ο Σταυρός τρόμαζε και τρομάζει. Γιατί ο Σταυρός διαλύει την υποτιθέμενη άνεση και καλοπέραση του ψεύδους, των αμαρτιών και της πονηριάς. Ο Σταυρός διαλύει την πλάνη και σώζει από το θάνατο τις ψυχές και τα σώματά μας. Αυτό είναι η αιτία της εχθρότητας που έχει δεχθεί, δέχεται και θα δέχεται μέχρι τη συντέλεια  του κόσμου, από τους λογής – λογής αντίχριστους.

Αντίχριστοι, σύμφωνα με την Ιστορία της Εκκλησίας μας, κατά περιόδους εμφανίζονται και μέσα στην ίδια τη στρατευομένη Εκκλησία και όχι μόνο από λαϊκούς, αλλά και από πατριάρχες, αρχιερείς και κληρικούς. Στρατευομένη Εκκλησία είναι αυτή επί της γης και η οποία διέρχεται μέσα από διάφορες χρονικές περιόδους. Θριαμβεύουσα Εκκλησία είναι Αυτή του ουρανού και της οποίας τα μέλη είναι απείρως περισσότερα από αυτής της στρατευομένης. «Μετά ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὂχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἠδύνατο ἐκ παντός ἒθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ενώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσίν αὐτῶν…». (Αποκάλυψη κεφ. 7 στίχ. 9). Ο π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος ερμηνεύοντας το εδάφιο μας λέγει ότι, φαίνεται αναρίθμητος ο όχλος αυτός, διότι πρόκειται για την ουράνια Εκκλησία του Χριστού. Η οποία είναι πολυπληθεστέρα της στρατευομένης στη γη. Διότι η μεν πρώτη περιλαμβάνει όλους τους πιστούς των αιώνων, η δε δεύτερη τους πιστούς κάθε εποχής. Η συρροή εκ παντός έθνους, φυλής και γλώσσας δηλώνει την καθολικότητα της Εκκλησίας του Χριστού.

Σταυρό φορούσαν, αλλά Σταυρό δεν τιμούσαν όλοι αυτοί οι πατριάρχες, αρχιερείς και ιερείς, συνήθως αυτοί συναριθμήθηκαν με τους κοσμικούς εξουσιαστές προς χάρη των αξιωμάτων. Δηλαδή των ανέσεων και των εφήμερων, φθαρτών διοικητικών εξουσιών. Να μερικοί που με το σπαθί τους κέρδισαν το ΑΝΑΘΕΜΑ της Εκκλησίας και φυσικά του ίδιου Βασιλέως των Βασιλέων, Κύριου ημών Ιησού Χριστού, αφού Αυτός είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας.

Ιδού μερικοί αναθεματισμένοι κληρικοί και οι Άγιοι του Θεού: Ανάθεμα στον πρεσβύτερο Άρειο, τιμή και δόξα στους Αγίους Νικόλαο, Σπυρίδων και Μέγα Αθανάσιο και σε όλους τους Αγίους Πατέρες που διέλυσαν την πλάνη του Αρειανισμού. Ανάθεμα στον Πατριάρχη Νεστόριο ιδρυτή της αίρεσης του Νεστοριανισμού. Τιμή και δόξα στον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας. Ανάθεμα στον Αρχιμαδρίτη Ευτυχή και στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας Διόσκορο και σε όλους αυτούς παπάδες και δεσποτάδες που ίδρυσαν τον Μονοφυσιτισμό. Ανάθεμα στους τότε Πατριάρχη, Αρχιερείς και Ιερείς τους λεγόμενους ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ, που επεδίωκαν την ένωση της Ορθοδοξίας με τους Ρωμαιοκαθολικούς υπό τας εντολάς και θέσεις των δεύτερων. Τιμή και δόξα στον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Κάτι πιο σατανικό επιχειρείται και σήμερα με την Παναίρεση του Οικουμενισμού. Ανάθεμα σε Πατριάρχες, Αρχιερείς και Ιερείς που αφόρισαν, φυλάκισαν και εκδίωξαν Μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας όπως: Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη και πλήθος άλλων.

Χριστιανοί Ορθόδοξοι μάθετε και αγρυπνείτε οι καιροί είναι αποκαλυπτικοί και πολλοί λαϊκοί και κληρικοί δεν κουβαλούν το φορτίο του Σταυρού όπως ΕΚΕΙΝΟΣ, αλλά τον φορούν, όχι για να τον υπηρετούν, αλλά να τους υπηρετεί. Αλλοίμονο, «ουαί της Οικουμένης»! Ας προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας και με ΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ να γυρίσουμε την πλάτη μας σε κάθε ασεβή, πολιτικό, κληρικό και ό,τι άλλο και τότε θα δούμε το Σωτήρα Χριστό και το σωτήριό Του. Ο θείος Παύλος μας παραγγέλλει να προσέχουμε να μην μας εξαπατήσει ουδείς πατριάρχης, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε μητροπολίτης, είτε πρεσβύτερος, είτε πρωθυπουργός, είτε επιστήμονας, είτε σοφός, είτε ό,τι άλλο. Αμήν γένοιτο. ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *