H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ1Την Σύλληψιν του Αγίου Ιωάννου, του Βαπτιστού, την έχομεν αναφέρει σε παλαιότερα φύλλα. Για τον λόγον αυτόν, την εορτήν σήμερα θα την εξετάσομεν από άλλες διαστάσεις.

Ο Άγιος Ιωάννης εγεννήθην κατά παράδοξον τρόπον, από υπέργηρους γονείς, τον Ιωακείμ και την Άννα και ωνομάσθη Ιωάννης, που σήμαινεν δώρον Θεού. Ανετράφη χριστιανικά, Έζησεν βίον υπεράνθρωπον και ασκητικόν στην έρημον του Ιορδάνου. Η ενδυμασίαν του ήτο απλή, το φαγητόν του λιτόν, στρώμα του η αμμουδιά, οροφή του τα άστρα. «Βιβλίον Του η φύσις».

Προετοίμαζεν την έλευσιν του Κυρίου λέγοντας: «Μετανοείτε, ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ.3,2). Δεν φοβήθηκεν να κάνει σκληρήν κριτικήν και στον ανήθικον Ηρώδη, ο οποίος ζούσε με την γυναίκα του αδελφού του.

Ο βασιλιάς Ηρώδης όμως δεν αντέχει την κριτική και διατάζει, να συλληφθεί, να φυλακισθεί και τέλος ζητούν «την κεφαλήν Αυτού επί πίνακι…» (Ματθ. ιδ΄11).

Με το κήρυγμά Του, όμως έγινε ο «επίγειος άγγελος», για τους Αποστόλους, ο πρώτος κήρυκας της Βασιλείας των ουρανών και για τους μάρτυρας, είναι εκείνος, που εσφράγισε με το αίμα Του, την απόλυτον πίστιν στον Χριστόν. Τα λόγια Του ρίζωσαν στις καρδιές των ανθρώπων και ο δρόμος, για τον Σωτήρα είχεν ανοιχθεί.

Τέτοια πρέπει να είναι πάντα τα κηρύγματα στην Εκκλησίαν, να ελέγχονται οι μεγάλοι, που κατέχουν υψηλά αξιώματα, όταν αδικούν και παρανομούν.

Συνεχιστές στο σωτηριώδες έργον του, είναι το αμέτρητον πλήθος των Αγίων, άγνωστοι για τον κόσμον, αλλά γνωστοί στον Θεόν. Ηγωνίσθησαν με όλας των τας δυνάμεις να ευαρεστήσουν τον Θεόν. Ενέκρωσαν τον παλαιόν άνθρωπον της αμαρτίας, δια της χάριτος των Μυστηρίων.

Κάθε εποχή έχει τους δικούς της Αγίους, οι οποίοι με το ακτινοβόλον παράδειγμά τους, φωτίζουν τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Το Νέον Μαρτυρολόγιον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, κάνει αναφορά στους μάρτυρας, που ανεδείχθησαν μετά την Άλωσιν της Κων/πόλεως.

Ένας ένδοξος νεομάρτυρας είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο παντοπώλης, εκ Καρπενησίου, του οποίου η μνήμη εορτάζεται, 23 Σεπτεμβρίου, την ιδίαν ημέραν, που εορτάζει η Εκκλησία μας την Σύλληψιν του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου.

Ο Νικόλαος εγεννήθη στο Καρπενήσι, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, από ευσεβείς γονείς και ανετράφη με χριστιανικές αρχές. Η πτωχή και άγονος γη του Καρπενησίου, ανάγκαζε τους ανθρώπους να μεταναστεύουν, αναζητώντας εργασίαν. Η Κων/πολις, ήταν πλουσία πόλις και πρωτεύουσα, αχανούς αυτοκρατορίας. Εκεί πήγαιναν πολλοί νέοι, καλλιεργούσαν την γην και πωλούσαν  τα προϊόντα της.

Ο πτωχός Νικόλαος ήλθεν στην Πόλιν και βοηθούσε τον πατέρα του, που ήταν παντοπώλης. Την χριστιανικήν του όμως πίστιν δεν την έκρυβε. Την φιλοξενίαν όμως στην χώραν αυτήν, την πλήρωσεν αυτός και άλλοι νέοι με το αίμα τους. Τα γαλάζια νερά του Βοσπόρου και του Κερατίου κόλπου εβάφτηκαν με αίμα.

Ο Νικόλαος ήταν πολύ έξυπνος και ένας τούρκος κουρέας, γνωστός του πατέρα του, τον ανέλαβεν να του διδάξει την τουρκικήν γλώσσαν, αλλά σκέφτηκεν ότι καλόν ήταν να τον εξισλαμίσει. Το σφάλμα του πατέρα του ήταν, ότι δεν ήξερεν ότι ο τούρκος, φίλος δεν γίνεται.

Έτσι ο κουρέας με δόλιον τρόπον θέλησεν να τον κάνει γενίτσαρον. Ο Νικόλαος ομολογεί εμπρός σε όλους: «Εγώ Χριστιανός εγεννήθηκα, Χριστιανός θα αποθάνω, και δεν ανταλάσσω την πίστιν μου, ούτε με τιμές, ούτε με αξιώματα».

Οδηγείται στο μαρτύριον και θανατώνεται, δι’ αποκεφαλισμού, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, στις 23 Σεπτεμβρίου 1672μ.Χ. Η τιμία κεφαλή του, αποχωρίζεται το σώμα του, αφού πίπτει στον τράχηλόν του, βαρύ το ξίφος του δημίου του.

Συναριθμείται και Αυτός μετά των Αγίων. Αγαπητοί μου Αναγνώστες, ας υμνήσομεν και θαυμάσομεν την σωφροσύνην, την γενναιότητα, την ανδρεία, ενός δεκαεξάχρονου παιδιού, το οποίον με θάρρος ομολόγησεν «ουδέν με χωρίσει της αγάπης Χριστού».

Τιμάται ως προστάτης στην πόλιν του Καρπενησίου. Ας έχομεν πάντες το έλεός Του.

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *