Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ1 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ2Κάθε ημέρα η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει Αγίους από κάθε τάξιν και επάγγελμα. Ένας Άγιος στον ουρανό, είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Χριστός μας προστάζει «άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμί». Άγιος γίνεται ο άνθρωπος, όταν αγωνιστεί σαν τους Αγίους, που αποδεικνύουν, ότι τα λόγια του Ευαγγελίου είναι εφαρμόσιμα και αξιόπιστα. Πλήθος το νέφος των μαρτύρων και των πρώτων χρόνων και των νεωτέρων.

Στις 20 Ιανουαρίου εορτάζονται δύο Άγιοι, ο Άγιος Ευθύμιος μάρτυς των παλαιοτέρων χρόνων και ο Νεομάρτυρας άγιος Ζαχαρίας εξ Άρτης.

Και οι δύο αυτοί Άγιοι, αγάπησαν με τόσην δύναμιν τον Χριστόν και εκτελούσαν με πάθος τις εντολές, τις οποίες ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει στο κεφάλαιον: (κβ΄37-38). Ερωτηθείς ο Κύριος, από τους μαθητάς του, ποία είναι η μεγαλυτέρα εντολή  εις τον νόμον, απήντησεν: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εν όλη τη καρδία σου, εν όλη τη ψυχή σου, εν όλη τη διανοία σου». Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία, αγάπα και τον πλησίον σου, ως σεαυτόν». Ο Κύριος δηλ. είπεν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ποθεί, εξ ολοκλήρου τον Κύριον με όλες του τις δυνάμεις. Σε αυτές τις δύο εντολές  στηρίζονται οι νόμοι και η διδασκαλία των προφητών.

ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ο Άγιος Ευθύμιος, που εγεννήθην στην Μελιτινήν της Αρμενίας το 377μ.Χ., προήλθεν από άτεκνους γονείς. Η ατεκνία είναι μία δοκιμασία, για τους ανθρώπους αλλά διά της θείας χάριτος, επιτρέπει ο Θεός και έρχεται το καλόν τέλος. Επειδή η χαρά της γεννήσεώς του, έφερεν πολύ μεγάλην ευθυμίαν στην οικογένειαν. τον ονόμασαν Ευθύμιον και τον αφιέρωσαν στην διακονίαν του Θεού.

Σε ηλικίαν τριών ετών έμεινεν ορφανός από πατέρα και η μητέρα του τον έδωσεν στον Επίσκοπον Ευτρώϊον, να τον εκπαιδεύσει και όταν εμεγάλωσεν τον διόρισεν Έξαρχον των μοναστηρίων. Ο Όσιος μετέβην στα Ιεροσόλυμα εκλείστηκεν στο σπήλαιον του Αγίου Θεοκτίστου, όπου ασκήτευσεν με αυστηρότητα και ανεδείχθην το καύχημα των μοναζόντων. Τα μεγάλα πνευματικά του χαρίσματα έγιναν γνωστά, η φήμη του διαδόθηκε παντού  και πλήθη μοναχών, ήρχοντο για να τον ακούσουν και εξελέγην ηγούμενός τους.

Την εποχήν εκείνοι στην Αίγυπτον επικρατούσεν η αίρεσις των Μονοφυσιτών, δηλ. αναγνώριζαν ότι ο Χριστός είχεν μόνον μίαν φύσιν. Με το κήρυγμά του επικράτησεν η Ορθοδοξία, ακόμη και η βασίλισσα Ευδοκία, υπάκουσεν στα Ορθόδοξα δόγματα.

Ο Μέγας Ευθύμιος αξιώθηκεν του χαρίσματος της θαυματουργίας και της προορατικότητος. Με λίγα ψωμιά κατόρθωσεν να θρέψει  τετρακοσίους ανθρώπους. Κατά την ώραν της Θείας Ευχαριστίας, ένα ουράνιον φως ερχόταν από τον ουρανόν στο Άγιον ποτήριον. Σημάδι Αγιότητος και αγνότητας.

Ο Άγιος εκοιμήθη εν ειρήνη, το 473μ.Χ. σε ηλικία 97 ετών.

ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΤΗΣ

Ο Άγιος Ζαχαρίας κατήγετο από την Άρτα, εξισλαμίστηκεν σε μικράν ηλικίαν, όταν ευρίσκετο στην Πάτρα και εργαζόταν σαν γουναράς. Όταν κατάλαβεν το λάθος του, μετανόησεν, εξομολογήθην το αμάρτημά του και  είπεν στον πνευματικόν του, ότι «έχω τον εαυτόν μου αφιερωμένο στον Χριστό, διψώ να βασανιστώ για Αυτόν». Ο πνευματικός του προσπάθησεν να τον αποτρέψει, αλλά o Ζαχαρίας είχεν αποφασίσει να πορευθεί στο μαρτύριον προς δόξαν Θεού. Αυτός τον μύρωσεν, του έδωσεν ουράνιον τροφήν διά των Αχράντων Μυστηρίων και τον ευλόγησεν. Αμέσως επήγεν στο εργαστήριόν του, πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και τα χρήματα τα έδωσεν στους πτωχούς.

Με θάρρος παρουσιάστηκεν στον τούρκον διοικητήν της πόλεως, ωμολόγησεν την πίστιν του στον Χριστόν, τον συνέλαβαν, τον έκλεισαν  στην φυλακήν και ακολούθησαν φοβερά βασανιστήρια. Το Άγιον Πνεύμα όμως που πλημμύριζεν την ψυχήν του και με την αρετήν της υπομονής, υπέμενεν τον πόνον. Στο τέλος του έσπασαν τα σκέλη και παρέδωσεν το πνεύμα στον Θεόν το 1782μ.Χ.

Ο Άγιος την αγάπη του για τον Χριστόν, την εσφράγισεν με το ίδιο του το αίμα, έλαβεν τον στέφανον της δόξης και ανεδείχθην: «Της Άρτης αγλάϊσμα και νεομάρτυς κλεινός, εν Πάτραις ως αθλήσας, υπέρ Χριστού…» (στίχος του Απολυτικίου). Την μνήμην του τιμά και εορτάζει και η πόλις Άρτα, όπου εγεννήθην και η πόλις των Πατρών, εκεί  όπου ήργάσθην.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, ας ικετεύσομεν τον Άγιον «Αθλητά Ζαχαρία, πρέσβευε υπέρ πάντων ημών των ευφημούντων Σε».

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *