H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ.Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΟ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στo Συναξαριστή αναφέρει κάποια χρήσιμα στοιχεία για τον μήνα Μάρτιο, που προέρχονται από το βιβλίον της Π.Δ.(Έξ.ιβ΄1).

Ο μήνας αυτός ονομάζεται, σύμφωνα με τον προφήτην και θεσπέσιον Μωυσήν, αρχή και πρώτος των μηνών. Κατά τους Ιερούς ερμηνευτάς, τον μήναν τούτον ο Θεός εποίησεν όλα τα αισθητά εκ του μη όντος, δηλ. από την ανυπαρξίαν στην ύπαρξιν. Αυτά έγιναν την πρώτην ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, από την άμετρον αγαθότητα του Θεού.

Σύμφωνα με το Βιβλίον της Γενέσεως, τον μήνα Μάρτιον έγινε η Δημιουργία του ανθρώπου και όλης της φύσεως. Ελευθερώθην ο Ισραηλιτικός λαός από την αιχμαλωσίαν του Φαραώ, έγινεν η διάβασις της Ερυθράς θαλάσσης, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τα Πάθη και η Ανάστασις του Κυρίου και το Πάσχα εποίησαν. Η λέξις Πάσχα σημαίνει πέρασμα από την μίαν κατάστασιν στην άλλην. Εδώ συμβολίζει τους Ισραηλίτας, που πέρασαν  από την σκλαβιά στην ελευθερίαν και εισήλθον, μετά από πολλές περιπέτειες στην γην της επαγγελίας.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που μας φέρνει την γλυκυτάτην άνοιξιν, καρποφορεί η γη, έρχονται τα χελιδόνια. Η θάλασσα γαληνεύει, ο ουρανός είναι καθαρός και ξάστερος, χωρίς τα σύννεφα του χειμώνα. Όλη αυτή η ομορφιά παρακινεί τον άνθρωπον να υμνήσει τον Θεόν. Και είναι φανερόν, ότι τον μήνα Μάρτιον η γη βλαστάνει χόρτα και βότανα, όπως εβλάστησε τον καιρόν της δημιουργίας. (Γέν. α΄11)

Για τον λόγον αυτόν, θεωρούσαν τον Μάρτιον άρτιον και τέλειον, εν σχέσει με τον Φεβρουάριον, που ήταν ατελής και κολοβός. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο Ευαγγέλιόν του, κεφάλαιον ΚΔ΄ «Η καταστροφή του Ναού και της Ιουδαίας», (στίχος 22). αναφέρει τον λόγον, για χαρακτηρισμόν αυτόν.

Όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τα Ιεροσόλυμα, μετά από σφοδρές μάχες, έσφαξαν τον λαόν, έβαλαν φωτιές, έκαψαν  τον Ναόν του Σολομώντος, πλήθος οι νεκροί και δεν θα εσώζετο κανείς, αν ο Κύριος εξ ουρανού, δεν ελιγόστευεν τον αριθμόν των ημερών του Φεβρουαρίου. Για τον λόγον αυτόν, ο Φεβρουάριος ονομάζεται κολοβός και ατελής και συμβολίζει τιμωρίες, καταστροφές, που θα υποστούν οι άνθρωποι, οι παραβλέποντες τις εντολές του Κυρίου.

Αντιθέτως ο μήνας Μάρτιος, χαρακτηρίστηκεν άρτιος και τέλειος, διότι συμβολίζει την τελειότητα, την αρτιότητα και την επάνοδον όλης της φύσεως εις την προ αφθαρσίας εποχήν.

Αυτόν τον ευλογημένον μήνα, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με τον ασπασμόν και το «Χαίρε» έφερεν την χαρμόσυνον είδησιν στην Θεοτόκον, περί της θείας συλλήψεως. Και ο Υιός του Θεού κατέβην εξ ουρανού, δια την ημών σωτηρίαν, συνελήφθην από την μακαρίαν κοιλίαν της Αειπαρθένου Μαρίας και έλαβεν σάρκα εκ της σαρκός Της. Την 25ην Μαρτίου, εορτάζομεν την μεγάλην Θεομητορικήν εορτήν, τον Ευαγγελισμόν της  Θεοτόκου. Το μέγα αυτό Μυστήριον, που δεν υπάρχει ανθρώπινος νους να το συλλάβει, συνετέλεσεν εις την ανάπλασιν του ανθρώπου και όλης της κτίσεως αλλά συντελεί και για όσα πρόκειται να γίνουν στο μέλλον.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συνεδέθην με την Εθνικήν μας εορτήν, την Επανάστασιν του 1821, διότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης επιθυμούσε να συνδεθεί η έναρξις της Επαναστάσεως με μίαν μεγάλην εορτήν, για να τονωθεί το φρόνημα των υποδούλων Ελλήνων.

Τον μήνα, αυτόν τον τέλειον και άρτιον, θα γίνει η κοινή και παγκόσμιος Ανάστασις, όλων των ανθρώπων και η αποκατάστασις όλων των κτισμάτων.

Ας γράψομεν και λίγα λόγια για τον ατελήν και κολοβόν Φεβρουάριον, από την σοφίαν του λαού. Η λαϊκή φαντασία, που δεν μένει μακριά από τα φαινόμενα της φύσεως, τον κόσμησεν με πολλά ονόματα, για να εξηγήσει τις απότομες μεταβολές του καιρού, τις βαρυχειμωνιές, που είναι επικίνδυνες για την γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν. Τον στολίζει με πολλά κοσμητικά επίθετα, όπως κουτσοφλέβαρο.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, ας εμπιστευθούμε στην μεγάλη αγαθότητα του Κυρίου, την ζωήν μας, για να την κατευθύνει η Σοφία Του και να δοξάζομεν πάντα το όνομά Του. Σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ, ΚΑΛΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ.

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *