H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ

 

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΚάθε γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, όταν έχει εμπνευσθεί από τον Θεόν και έχει συγγραφεί από τον φωτισμόν και την καθοδηγίαν του Αγίου Πνεύματος, Διδάσκει την αλήθειαν. και ο άνθρωπος καταρτισμένος, πράττει έργα αγαθά. (Προς Τιμόθεον Β, γ΄,16-17)

Η πνευματική ζωή των πιστών στηρίζεται πάντα στον λόγον του Θεού, που περιέχεται στην Π. και Κ. Διαθήκη, για να ζωογονεί την ψυχήν του. Στην π.Χ. εποχήν ο Λόγος του Θεού μεταφερόταν στους ανθρώπους διά των προφητών. Οι προφήτες με τους λόγους τους προσπαθούσαν να γεφυρώσουν την απόστασιν μεταξύ Θεού και ανθρώπων.

Ο προφήτης Αμώς, του οποίου την μνήμην εορτάζομεν  στις 15 Ιουνίου, καταγόταν από την πόλιν Θεκουέ της Ιουδαίας. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 μικρών προφητών, της Εβραϊκής Βίβλου και της Χριστιανικής Π.Δ. Προφήτες μικροί  λέγονται οι προφήτες, των οποίων τα έργα, αριθμούν λιγότερες σελίδες, σε σχέσιν με των μεγάλων, που αριθμούν πολλές. Οι προφητείες όλων είναι διαχρονικές, διότι προέρχονται από τον Θεόν, ο οποίος γνωρίζει το μέλλον, σαν δημιουργός και προνοητής του παντός.

Ο Αμώς ήταν απλός βοσκός. Αφιέρωσε όμως την ζωήν του και στην καλλιέργειαν της γης, πιστός στις εντολές του Κυρίου, ο οποίος είπεν: «Μην μισήσεις και αποστραφείς κοπιώδη εργασίαν, ούτε την γεωργίαν, διότι αυτή έχει καθιερωθεί και επιβληθεί από τον Θεόν. (Σοφία Σειράχ ζ΄15) Ο Κύριος βλέποντας την ταπεινότητά Του, την κοπιαστικήν εργασίαν του από την καλλιέργειαν της γης, τον ανυψώνει στους ουρανούς.

Η απλότητά Του αναφέρεται περιληπτικά στους Στίχους του Συναξαρίου:

«Αμώς ο συκάμινα κνίζων αίπόλος (γιδοβοσκός). Εδέμ τρυγά τα δένδρα κνίζων ουκέτι».

Ήταν καλλιεργητής της γης, γιδοβοσκός και μάζευε συκόμουρα, η ταπεινότητά του όμως και η καθαρή καρδιά, ήταν δοσμένη στον Θεόν, αυτός ήταν και ο λόγος που εκλήθην κατ’ ευθείαν από τον Θεόν και από βοσκός και καλλιεργητής, έλαβεν προφητικόν αξίωμα Έχοντας όμως συναίσθησιν της ελαχιστότητός Του, αναφέρει ο ίδιος στο ομώνυμον βιβλίον της Π.Δ. ότι είπεν στον Κύριον «Δεν ήμουν προφήτης, ούτε υιός προφήτου, αλλά ένας καλλιεργητής της γης και γιδοβοσκός. Ανέλαβέ με Κύριε και ο Κύριος του είπε: Βάδιζε, προφήτευσον επί τον λαόν μου Ισραήλ».

Έγινε το στόμα του Θεού και ο Υμνογράφος στην ακροστιχίδα του τον θεωρεί μέγα και γράφει: «Αμώς σε μέλπω, τον προφήτην τον Μέγαν». Διότι ο Κύριος δεν μετρά στους ανθρώπους ούτε τον πλούτον, ούτε την μόρφωσιν, αλλά την καθαράν καρδίαν.

Κεντρικόν σημείον του προφητικού κηρύγματος είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μόνον η δικαιοσύνη του Θεού, με την θείαν αγαθότητα, θα οδηγήσει τον λαόν του Ισραήλ  στην νέαν ζωήν.

Στο στιχηρόν του Εσπερινού ψάλλομεν: «Στόμα χρηματίσας του Θεού, τους της  ασεβείας εργάτας σαφώς διήλεγξας…». Στηλίτευε την θρησκευτικήν και την ηθικήν κατάπτωσιν του Ισραήλ και την επικείμενην αιχμαλωσίαν του. Ήλεγχε αυστηρά τους ασεβείς, και καλούσε τον λαόν σε μετάνοιαν.

Ο Αμώς ήταν από τους προφήτας, που κατείχεν όχι μόνον τον νόμον του Θεού, αλλά και την σοφίαν του Θεού. (Σοφία Σειράχ (15-6), για αυτό το κήρυγμά του εξήγειρεν την ιερατικήν τάξιν και ο αρχιερέας Αμασίας τον κατηγόρησεν, ως ταραχοποιόν και ζήτησεν από τον Βασιλέα Ιεροβοάμ, να τον αποπέμψει από την πόλιν. Ο αγνός προφήτης εις απάντησιν, ανήγγειλεν τον όλεθρον της οικογενείας του. Τότε ο υιός του εξαγριωθείς από τους ελέγχους, τον κτύπησε με ένα ρόπαλο και τον άφησεν ημιθανή και σε δύο ημέρες παρέδωσεν την αγία ψυχήν του στον Θεόν και έτυχεν θείας ζωής.

Στο ομώνυμον  βιβλίον του, ο προφήτης Αμώς, αν και εστερείτο μορφώσεως, διακρινόταν για την πρωτοτυπίαν του λόγου του. Βασικόν στοιχείον της προφητείας του, ήταν η αυξημένη ανισότητα μεταξύ των πλουσίων και των πολύ πτωχών. Ο προφήτης θλίβεται με την συμπεριφορά  των ανθρώπων και με την πλεονεξία αυτών, που προσθέτουν στο σπίτι τους και άλλο σπίτι. Θα ερημωθούν, προφητεύει, όλα αυτά τα σπίτια και οι μεγάλες κατοικίες θα μείνουν ακατοίκητες.

Οι αμαρτίες του λαού είναι πολλές, η ειδωλολατρία, η απληστία, η διεφθαρμένη ηγεσία και η καταδυνάστευσις των πτωχών. Προφήτευε την επερχομένην  σκληρήν κρίσιν στον Ισραήλ. Έγινε η δυνατή φωνή του Θεού, που καλούσε σε αλλαγή ζωής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Ιουνίου.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, ας προσευχηθούμε με πίστιν στον Θεόν και το Άγιον Πνεύμα να κατοικήσει στις καρδιές μας και να είμαστε πιο κοντά  στην γνώσιν του Θεού,

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *