H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη ημέρα του ρωμαϊκού έτους και αναφέρεται στα ημερολόγια «Αρχή της Ινδίκτου». Ίνδικτος ήταν κύκλος 15 ετών και εθεωρείτο ως χρονολογική μονάδα πράξεων και γεγονότων. Δεν συμφωνούσε ούτε με τους κύκλους της σελήνης, ούτε του ηλίου. Οι δεκαπενταετείς κύκλοι ονομάζοντο Ινδικτιώνες.

Την ημέραν αυτήν, εορτάζει η Εκκλησία μας το νέον Εκκλησιαστικόν έτος. Επειδή όμως ήταν αρχή της συγκομιδής των καρπών και αρχή του νέου κύκλου της βλαστήσεως, απηύθυνον οι πιστοί, στον Κύριον της δόξης, ευχαριστίες, δια ψαλμών, ικεσίες, προσευχές για την προστασίαν της φύσεως και την διάσωσιν της κτίσεως από την οικολογικήν καταστροφήν. Ώστε οι επόμενες γενεές, να γευθούν τα φυσικά αγαθά, που μας εμπιστεύθηκεν ο Κύριος.

Η αρχή της Ινδίκτου, εορτάζεται για τρεις λόγους:

Πρώτον, είναι αρχή νέου χρόνου και παρακαλούμε τον Θεόν, να τον ευλογήσει.

Δεύτερον η λέξις Ινδικτιών είναι λατινική και σημαίνει ορισμός και διάγγελμα, το οποίον εξέδιδαν οι αυτοκράτορες με σκοπόν να καθορίσουν το ύψος του φόρου, που θα επλήρωναν οι ρωμαίοι πολίτες, για την συντήρησιν του στρατού. Το διάταγμα είχε διάρκεια 15 χρόνια.

Και τρίτον, εις ανάμνησιν της εισόδου του Χριστού εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Συναγωγή ήταν τόπος προσευχής, ακρόασις και σχολιασμός της Γραφής.

Ο Χριστός ως δημιουργός του σύμπαντος και του χρόνου, εσαρκώθη, για να απαλλάξει τον άνθρωπον από την αμαρτία. Αυτήν την ημέρα εισήλθεν στην συναγωγή, όπου συγκεντρώνονταν οι Εβραίοι και ο Ραββίνος τους εξηγούσε  την Γραφή.

Όταν εισήλθεν ο Ιησούς στην συναγωγήν, του εδόθη να διαβάσει το βιβλίον του Προφήτου Ησαϊα. Ο προφήτης Ησαΐας ήταν ο μεγαλύτερος προφήτης όλων των εποχών. Ήταν ο προφήτης της εμπιστοσύνης στο Θεόν και αυτός προφήτευσεν την έλευσιν του Μεσσία.

Ο Κύριος ανοίξας το βιβλίον εδιάβασε το 61ον Κεφ. του Ησαΐα και εύρεν τα δικά του λόγια να είναι γραμμένα: «Πνεύμα Κυρίου επαναπαύεται εις Εμένα τον Μεσσίαν, δια το σωτηριώδες έργον Μου. Ο Κύριος με έχρισεν, ως άνθρωπον και με έστειλε να κηρύξω στους πτωχούς και γυμνούς από πίστιν ανθρώπους, το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας. Με ενέδυσε με το ένδυμα της σωτηρίας και με χιτώνα αγαλλιάσεως. Να θεραπεύσω αυτούς, που η καρδιά τους έχει συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας και να δώσω στους δούλους της αμαρτίας την άφεσιν. Να κηρύξω την νέαν εποχήν, η οποία θα είναι δεκτή από τον Θεόν».

Μετά το τέλος της αναγνώσεως, ο Χριστός ασφάλισεν το βιβλίον, εκάθισεν και είπεν στον συγκεντρωμένον πλήθος: «Από σήμερον ετελείωθησαν οι λόγοι  της προφητείας ταύτης, εις τα δικά σας αυτιά, Η σωτηρία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στις Γραφές, αλλά στο πρόσωπον του Ιησού. Και ο λαός εθαύμαζε τα χαριτωμένα λόγια, που έβγαιναν από τα χείλη Του.

Οι εορτές αυτές καθιερώθηκαν επί Καίσαρος Αυγούστου, τρία χρόνια μετά την Γέννησιν του Χριστού.

Και λίγα λόγια για τον δικό μας Σεπτέμβριον. Ο μήνας αυτός σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του φθινοπώρου. Το όνομά του το πήρε από την λατινικήν  λέξιν September, που σημαίνει επτά, διότι ήταν ο έβδομος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα με την προσθήκην του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, μετακινήθηκε στην ένατη θέσιν, χωρίς ν’ αλλάξει το όνομά του. Η πιο σημαντική εργασία τον μήνα αυτόν είναι ο τρύγος.

(Στίχοι από το Συναξάρι της ημέρας): Ίνδικτον ημίν ευλόγει νέον χρόνον.

Ω! και παλαιέ δι’ ανθρώπους νέε (ήτοι το νέον έτος»).

Με απλά λόγια, ικετεύομε τον Παλαιόν των ημερών, δηλ. τον Θεόν να ευλογήσει τον Νέον χρόνον.

Παλαιός των ημερών,(δηλ. αιώνιος) στην Παλαιάν Διαθήκη είναι το όνομα του Θεού κατά την μετάφρασιν των Ο΄(εβδομήκοντα). Χρησιμοποιήθηκε η φράσις αυτή, ως πηγή εμπνεύσεως, στην τέχνην και την μουσικήν, δηλώνοντας την αιωνιότητα του Δημιουργού.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, η ακολουθία της Ινδίκτου της 1ης Σεπτεμβρίου είναι θαυμάσια, ως προς το υμνογραφικόν της υλικόν, γι’ αυτό θα κλείσομεν με στίχον της δ΄ ωδής: «Ως φιλάνθρωπος καταξίωσον, αρξαμένου του έτους και συμπληρώσας σοι ευαρέστως Χριστέ».

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *