H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΌΣΜΟΥ

Η προσευχή για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, είναι η ουσία στην πορεία αυτή. Αν και η Εκκλησία μας δέεται υπέρ της ειρήνης του κόσμου, δυστυχώς, πολλάκις επικρατούν οι πόλεμοι και ακολουθεί η δυστυχία του κόσμου. Το αίμα συνεχίζει να ρέει ασταμάτητα, σε κάθε μέρος της γης.
Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών, του Κυρίου δεηθώμεν.
Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών… του Κυρίου δεηθώμεν.
Αυτές είναι οι αιτήσεις, διά των οποίων ζητούμεν από τον Κύριον το πολυτιμότατον όλων των αγαθών «την ειρήνη του Θεού» με αποτέλεσμα, την σωτηρίαν της ψυχής μας. Άνευ ειρήνης ψυχικής και σωματικής, είναι αδύνατον να επικοινωνήσουμε με τον Άρχοντα της ειρήνης τον Χριστόν.
Η προσευχή της Εκκλησίας αθόρυβα και αόρατα, ενισχύει, καλύπτει, σώζει από βέβαιο θάνατον Και άλλους τους οδηγεί στην αιωνιότητα, με το εισιτήριον του μαρτυρίου.
Ο Κύριος για να μας δείξει την μεγάλην σπουδαιότητα και χρησιμότητα της ειρήνης, μετά την Ανάστασίν Του, είπε στους μαθητάς Του «ειρήνη υμίν». Ειρήνην αφίημι υμίν την εμήν (Ιωάν. ιδ΄ 27)(άφησεν δηλ. την δικήν Του ειρήνη, αυτήν, που έστελνε και στους μαθητάς Του.)
Άνευ ειρήνης ουδέν, το παν ειρήνη, η ειρήνη του Θεού.
Δεόμεθα υπέρ της άνωθεν ειρήνης, όχι της ειρήνης του κόσμου. Η άνωθεν ειρήνη ήλθε στην γη με τους Αγγέλους, όταν εγεννήθην ο Χριστός. Αυτή η ειρήνη είναι το τέλειον και πλήρες θείον δώρημα. Το οποίον στέλλεται μόνον σε αυτούς, οι οποίοι μετ’ ευλαβείας και φόβου Θεού εισέρχονται εις τον Οίκον του Θεού. και για αυτούς προσευχόμαστε «Του Κυρίου δεηθώμεν». Επίσης δέεται και προσεύχεται η Εκκλησία και για τον ιερόν Ναόν: Υπέρ του αγίου Οίκου τούτου και των μετά πίστεως και ευλαβείας και φόβου Θεού, εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.
Άγιος οίκος, στον οποίον αναπέμπεται δέησις, είναι ο χεροποίητος ιερός ναός, στον οποίον συναθροίζονται και συμπροσεύχονται οι πιστοί, πάντα εν «ΕΙΡΗΝΗ». Ευτυχισμένοι και καλότυχοι είναι αυτοί, που με μίαν φωνή και μίαν καρδίαν, ανυμνούν το αμέτρητον έλεος και την άφατον φιλανθρωπίαν του Δεσπότου ημών.
Ο χαιρετισμός του λειτουργού προς το εκκλησιαζόμενον λαόν «ειρήνη πάσι», σημαίνει ότι άνευ ειρήνης, δεν δυνάμεθα να φθάσομεν εις την μεγαλυτέραν των αρετών, την αγάπην.
Αν και η Εκκλησία κάνει δεήσεις, «υπέρ ειρήνης», πόσοι άνθρωποί δεν πεθαίνουν καθημερινά, σε πολέμους. Η Εκκλησία μας προτρέπει να δεηθώμεν και υπέρ των πολεμίων.
Ο Κύριος μίλησε και για την εξουσίαν, η οποία εμπνεόμενη από το πνεύμα της Χριστιανικής θρησκείας, πρέπει να είναι φιλάνθρωπος, επιεικής, πατρική, ειρηνική. Να μην καταδυναστεύει και πιέζει τον λαόν, αλλά να προάγει αυτούς πνευματικώς και να τους οδηγεί, διά του θείου λόγου εις τον Χριστόν.
Δεν επιδοκιμάζει μάχες και πολέμους. διότι οι θέλοντες πολέμους, θα νικηθούν και θα είναι ο θρίαμβος, του αγαθού κατά του κακού. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιον σε όλον τον κόσμον και θα απαλλαγεί η ανθρωπότητα από την πλάνη του πονηρού και μακριά από την εξουσίαν του Χριστού.
Η Εκκλησία στα ειρηνικά δέεται και «Υπέρ καιρών ειρηνικών».
Αγαπητοί μου Αναγνώστες, μακάρι να βασιλεύει, πάντα στον κόσμον η ειρήνη του Θεού.
ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ

Mαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *