Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΈνας τίτλος, που δεν έχει σχέσιν με τον υλικόν πλούτον, αλλά με τον πνευματικόν. Πλούτος για τους νέους είναι οι νουθεσίες, που παίρνουν από τους γονείς τους, το σχολείον και τις εφαρμόζουν στην ζωήν τους.

Όταν ο άνθρωπος στην νεότητά του δεχθεί την πρέπουσα μόρφωσιν, διαπαιδαγώγησιν, προικισθεί με διάθεσιν καλήν και ταλέντα, γίνεται το πιο θείον και  ήμερον ζώον. Αν όμως δεν παιδαγωγηθεί και μορφωθεί αρκετά και καλά, καταντά το πιο άγριον ζώον, απ΄ όσα τρέφει η φύσις.

Δυστυχώς, εκεί έχει φθάσει η σημερινή νεολαία μας, η οποία έχασε τον προσανατολισμόν της και αντί να υπακούει στις συμβουλές των γονέων και δασκάλων, ακολουθεί και μιμείται  άτομα χαμηλού πνευματικού επιπέδου, με αποτέλεσμα να εκτονώνεται με την ανηθικότητα, επιθετικότητα και άλλες αντικοινωνικές ενέργειες.

Σπάνια όμως ένας νέος παρεκτρέπεται. Αυτό ίσως οφείλεται, στο ότι η εκπαίδευσις είναι ελλιπής και δεν μορφώνει πολύπλευρα τον νέον. Αν οι γονείς δεν ελέγχουν τα παιδιά τους, αυτά βρίσκουν την ευκαιρία, να βγάλουν τα άγρια ένστικτά τους.

Νομίζω λοιπόν, ότι θα ήταν χρήσιμον, να αναφέρομεν παραδείγματα σωστής διαπαιδαγώγησης

Παράδειγμα νουθεσιών προς τους νέους, μας δίδει ο Προφητάναξ Δαυΐδ, ο οποίος ξεχώριζε απ΄ όλους τους ανθρώπους για την σοφίαν Του και νουθέτησεν ορθώς, τον Υιόν του Σολομώντα.

Ο προφητάναξ Δαυϊδ, πατήρ του Σολομώντος, εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής εκείνης, πριν πεθάνει έχρισε τον Υιόν του, Σολομώντα, βασιλιά του Ισραήλ και τον νουθέτησε να ακολουθεί το δρόμον του Θεού.

Η διδασκαλία του απευθύνεται σε όλους τους νέους κάθε εποχής. Ο Σολομώντας αγαπούσε τόσον τον Θεόν και του ζητούσε: «Χρηστότητα και παιδείαν και γνώσιν, δίδαξόν με, ότι ταις εντολαίς σου επίστευσα» (Ψαλμ. 118, 66).

Ακολουθούν αποσπάσματα από τα αξιολογώτατα μαθήματα, που παρέδωσε  ο Δαυϊδ στον Υιόν του, Σολομώντα.

Η νουθεσία στους νέους, την εποχήν εκείνη, εθεωρείτο «Εθνικός πλούτος», διότι η σωστή παιδεία καταλήγει στην είσοδον της Βασιλείας των ουρανών.

ΔΑΥΙΔ ΠΡΟΣ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ – ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φύλαττε την παιδείαν Υιέ μου, για να προκόψεις. Αυτή είναι αξιολογωτέρα πάσης άλλης γνώσεως. Ο ευλογητός Κύριος είναι η αιώνιος ζωή. Αυτόν που έστειλεν ο Θεός, για να τον γνωρίσομεν. Όλόκληρος η φύσις, ορατή και αόρατος, μας μεταδίδει πολλές γνώσεις του Θεού. Τας Γραφάς να ερευνούμε, για να φθάσομεν εις επίγνωσιν Θεού, για να δυνάμεθα να Τον αγαπώμεν και να Τον λατρεύομεν.

Να μην Τον ξεχνάμε, διότι ο Κύριος είναι τόσον σπλαχνικός, που δεν περιφρονεί την προσευχή μας, χάρις  στο άπειρον έλεός Του.

Άκουσε παιδί μου, την παιδείαν του πατέρα σου, πρόσεχε, να μάθεις σύνεσιν με την διδασκαλίαν μου. Μην εγκαταλείψεις τους νόμους του Θεού, διότι και εγώ ήμουν αγαπημένος υιός του πατέρα μου και της μητέρας μου και με εδίδασκαν. Ας φυλάσσει η καρδιά σου τους λόγους μου και τας εντολάς μου και τα έτη της ζωής σου, θέλουν πληθυνθεί και θα ζήσεις ευτυχισμένος. Απόκτησε σύνεσιν, σοφίαν. Μην εγκαταλείψεις τους λόγους του στόματός μου, γιατί αυτοί θα σε ανυψώσουν. Η σοφία και η σύνεσις, θα σε δοξάσει και τότε Υιέ μου θα θέσεις επί της κεφαλής σου στέφανον χαρίτων, διάδημα δόξης.

Διδάσκω σε, την οδόν της σοφίας, σε οδηγώ σε τρίβους (δρόμους) ευθείας και όταν τρέχεις δεν θέλω να σκοντάψεις. Φύλαξε την παιδείαν, διότι αυτή είναι η ζωή σου. Το μυστικό της υπάρξεως του ανθρώπου, δεν είναι απλώς, να ζει, αλλά να ξέρει, γιατί ζει.

Μην εισέλθεις εις δρόμον ασεβών και μην υπάγεις εις δρόμον παρανόμων.

Αυτά και άλλα πολλά δίδασκε ο Σολομώντας στον Υιόν του. Αν και ήταν απασχολημένος να κυβερνά ένα ολόκληρον βασίλειον, εύρισκεν και καιρόν, να διδάσκει στον Υιόν του, τα καθήκοντα της ζωής και τα δόγματα της θρησκείας.

Πόσοι όμως γονείς σήμερα, προφασίζονται, ότι δεν βρίσκουν χρόνον να διδάξουν τα παιδιά τους. Και πόσον επωφελή είναι τα μαθήματα αυτά, που εδίδαξεν η πείρα και οι νέοι είναι αυτοί, που τώρα μόλις μπήκαν στο πολυκίνδυνον θέατρον του κόσμου και έχουν ανάγκη, να ακούουν τις συμβουλές των μεγαλυτέρων και την σύνεσιν αυτών.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, ας ικετεύουμε τον παιδαγωγόν Θεόν, να φωτίζει και να επιβλέπει όλα τα παιδιά, να προοδεύουν για να γίνει η ζωή του Θεού, ζωή δική τους.

Mαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *