H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ

Διακαινήσιμος ονομάζεται η εβδομάδα, που αρχίζει από την Κυριακήν του Πάσχα και τελειώνει την Κυριακή του Θωμά.

Ο λόγος του εορτασμού είναι καθαρά πνευματικός. για να γίνουμε Ναός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος «εν καινότητι (καινούρια) ζωής περιπατήσομεν». (Ρωμ.6,4). Δηλ. ο άνθρωπος να γίνει καινούριος, αντί παλιός, για να γιορτάσει την ανανέωσιν της ψυχής του και η ζωή του να αναγεννηθεί

Η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει κατ’ έτος την Παρασκευή της Διακαινησίμου, να εορτάζεται η θρησκευτική εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, δηλ. εορτάζει η Παναγία μας, που είναι η πηγή της ζωής. Είναι Θεομητορική εορτή, καθιερώθηκε τον 19ον αιώνα. Η Παναγία, το δημιούργημα του Παντοκράτορος, συνέβαλε στην ενανθρώπησιν του Υιού του Θεού. ο οποίος με την Ανάστασίν Του, ελευθέρωσε τον άνθρωπον από τα πάθη του.

Η λαμπροφόρος, κοσμοσωτήριος και χαρμόσυνος Ανάστασις του Κυρίου, πληροί τις καρδιές μας με άρρητον αγαλλίασιν. Έλαμψεν όμως  και άλλη πανήγυρις, της Αγνής και αχράντου Αυτού μητρός, Ζωοδόχου Πηγής.

‘Όπως την παρελθούσα Παρασκευή, προσηλώθην ο Κύριος στον Σταυρόν και εχάρισε εις ημάς την αιώνιον ζωήν, αυτήν την Παρασκευήν εορτάζει η Παναγία μας, η Ζωοδόχος Πηγή,  Μας δίνεται η ευκαιρία να εισέλθομεν στον οίκον Της, όπου αγιάζονται τα ύδατα, για να αγιασθούμε και ημείς με την χάριν Της. Να ευχαριστήσομε την ευεργέτιδα και μεσίτρια ημών των Χριστιανών, για να λάβομεν χάριν πνευματικήν παρ’ Αυτής. και να εξέλθομεν καθαροί και ευλογημένοι.

Από τον πλούτον της Υμνογραφίας θα αναφέρομε την α΄ ωδήν από τις καταβασίες της Αναστάσεως.

«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επινίκιον άδοντας: «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Ύμνησαν όλοι οι λαοί και τα έθνη τον Χριστόν, διότι με την Ανάστασίν Του «τα πάντα πεπλήρωται Φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια». Μετά την θλίψιν της Σταυρώσεως η φύσις εορτάζει «έαρ μυρίζει και καινή κτίσις χορεύει». Η λαμπροτάτη εορτή της Αναστάσεως, ξεπερνά όλες τις εορτές σε δόξα και μεγαλείο.

Ακολουθεί ο αναστάσιμος ύμνος, που εκφράζει τον θρίαμβο του Χριστού κατά του θανάτου:

«Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος».

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέστη ολόφωτος εκ του τάφου και ανέστησε τον πεσόνταΑδάμ.

Η εορτή σηματοδοτεί την ανακαίνησιν της ανθρώπινης φύσεως και την φανέρωσιν της καινής κτίσεως.

Ο  σκοτεινός Άδης, με τον ολόφωτον ήλιον της ζωής, επικράνθην, εκρύβην. Το θείον και  πολύτιμον δώρον της θείας αγάπης  εσκέπασε και ελάμπρυνε ορατόν και αόρατον κόσμον.

Με την νίκη επί του θανάτου, γίνεται ο ίδιος πρωτότοκος εκ των νεκρών, απαρχή της καινής κτίσεως.

Το Άγιον Πάσχα, ημέρα της Αναστάσεως, ας λάμψομεν από χαρά για την γιορτή, ας γίνουμε όλοι αδέλφια, ας αγκαλιάσομε, ο ένας τον άλλον. Ας συγχωρήσομε τα πάντα με την ευκαιρίαν της Αναστάσεως. Ας προσκυνήσομε Εκείνον, που κρεμάστηκε στον Σταυρόν για εμάς.

Η Ανάστασις του Κυρίου είναι ανακαίνησις του ανθρώπου και του κόσμου. Με την ένδοξον Ανάστασίν Του, ντύνει το ανθρώπινον γένος με δόξαν, ευπρέπειαν, κάλλος.

Ακόμη και οι φυσικοί νόμοι, που λόγω της ασέβειας του κόσμου αλλοιώθηκαν, θα επανέλθουν όλα στην αρχικήν τους τάξιν. «Από του νυν και έως του μέλλοντος αιώνος» και θα προέλθει ένας νέος κόσμος, από την πλήρη ανακαίνησιν του σύμπαντος.

Ο Χριστός έγινε όμοιος με εμάς. Ας γίνομε και ημείς Θεοί με την ζωήν μας, γι’ Αυτόν. Έλαβε ατίμωσιν, για να δοξάσει εμάς. Έγινε πτωχός, για να πλουτίσομεν εμείς. Η πίστις της Αναστάσεως διανοίγει τον ορίζοντα της αιωνιότητος.

Στον Φιλάνθρωπον Κύριον, στον ενδόξως εκ νεκρών αναστάντα Ιησούν Χριστόν, ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνησις στους ατελεύτητους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας προσκαλεί να εορτάσομε με πνευματική χαρά και ευφροσύνη την Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το ελπιδοφόρο μήνυμα «Χριστός Ανέστη» να γίνει για τον καθένα μας, παιάνας νίκης, δυνάμεως, ελπίδος, διότι Αυτός είναι η «ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *